जिल्ला प्रशासनमा संस्था दर्ता गर्ने प्रकृया र आवश्यक कागजातहरू

आवश्यक कागजातहरू पत्रहरू १. जिल्ला विकास समितिको सिफारीस | २. सस्था दर्ता गरी पाउँ भन्ने बारेको निवेदन | ३. संस्थाका

Read more

MRP पासपोर्ट बनाउने यस्तो छ प्रकृया

बिदेश यात्रा गर्न अवश्यक पर्ने महत्वपुर्ण कागजात नै  राहदानि हो । पहिले हस्तलिखित राहदानि प्रचलनमा थियो। तर अहिले विश्वका सवै

Read more
53 visitors online now
34 guests, 19 bots, 0 members