Oman Air

 • 4444381
 • Hattisar, Kathmandu

Northwest Airlines

 • 4410089
 • , Lekhanath Marg, Kathmandu

Kuwait Airways

 • 4249884
 • Kamaladi, Kathmandu

Nepal Airlines Corporation

 • 16600110787
 • Tudikhel, Kathmandu, 4220757

Malaysian Airlines

 • 4247215
 • Heritage Plaza

Jet Airways

 • 4446375
 • Hattisar, Kathmandu

Indian Airlines

 • 4414596
 • Hattisar, Kathmandu

Japan Airlines

 • 4223871
 • Durbarmarg, Kathmandu

Guna Airlines

 • Minbhawan, Kathmandu, 4620300

Gulf Air

 • 4113281
 • Airport, Kathmandu

Gorkha Airlines

 • 4481871
 • Airport, Kathmandu

Fishtail Air

 • 4112230
 • Tinkune

Etihad Airways

 • 4233533
 • Laldurbar,Kathmandu

ELAL Israel Airlines

 • 4221234
 • Durbarmarg, Kathmandu

Emirates

 • Heritage plaza, Kathmandu, 4220579

Dargon Air, Hong Kong

 • 2451511
 • Narayanchaur, Kathmandu

Buddha Air

 • 4438915
 • Hattisar, Kathmandu

British Airways

 • 4222266
 • Kamaladi, Kathmandu

Biman Bangaladesh Airlines

 • 4434740
 • Nagpokhari, Kathmandu

Air Mauritius

 • 4220759
 • Kamaladi, Kathmandu

Alphine Air

 • 4444713
 • Kamaladi, Kathmandu

Austrian Air

 • 4223331
 • Kamaladi, Kathmandu

Air China

 • 4440650
 • Lazimpat, Kathmandu

Air Arabia

 • 4233201
 • Durbarmarg, Kathmandu

Agni Air (P).Ltd.

 • 4107812
 • Santinager, Kathmandu