Department of Industry उद्योग विभाग

http://doind.gov.np

औद्योगिक विकासको माध्यमवाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने क्रममा उद्योग सम्वन्धी नीति नियम तथा कानूनको कार्यान्वयनको

 • 977 1 426 120 3, 426 130 2, 426 116 8, 426 116 9
 • 977 1 426 111 2
 • Tripureshwor,, Kathmandu, Nepal

Ministry of Youth and Sports (युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय )

http://moys.gov.np/

निकायको स्वरुप र प्रकृतिः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय देशको प्रमुख श्रमशक्ति र उर्जाका रुपमा रहेका

 • ९७७-१-४२००५३८, ४२००५३९, ४२००५४०, ४२००५४१
 • ९७७-१-४२००५४२
 • Singh durbar, Kathmandu, Nepal

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (Ministry of General Administration)

http://moga.gov.np/

मन्त्रालयको कार्य नेपाल सरकार ( कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ बमोजिम यस मन्त्रालयलाई तोकिएका देहायका कार्यहरु

 • ०१-४२००३६७, ०१-४२००३६८, ०१-४२००३६९
 • ०१-४२००२३८
 • सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल, अडियो नोटिस बोर्ड नम्बर: १६१८०१४२००३१४

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

http://www.peace.gov.np

नेपालमा शान्ति प्रयासहरुको व्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले गरेका विभिन्न प्रयासहरुसंग शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको

 • ४२११५५०, ४२११०८९, ४२१११८९
 • Singha Dubar, Kathmandu, Nepal

कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

http://www.moljpa.gov.np/

कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (यस पछि “मन्त्रालय” भनिएको) कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप

 • ४२११९८७, ४२११७८६, ४२११७०२, ४२००२२५, ४२११८७२, ४२११६३३
 • ४२११६८४
 • Singha Durbar, Kathmandu, Nepal

Ministry of Fedral Affairs and Local Development ( संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय )

http://mofald.gov.np

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा योजनाबद्ध विकास शैलीले सुनिश्चित गरेको परिणामलाई मध्यनजर गरी नेपालमा २० औं शताव्दीको

 • 01-4200000, 01- 4200309
 • 01-4200318
 • Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation (सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)

http://mocpa.gov.np/

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको परिचय नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) २०६९।२।५ को निर्णयानुसार सहकारी तथा गरिबी

 • 4200055, 4211860, 4200058, 4211781
 • 4211754
 • Singha Durbar, Kathmandu, 00977, Nepal

Ministry of Home Affairs (गृह मन्त्रालय)

http://www.moha.gov.np/

नेपालमा २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् देशको आन्तरिक कार्यको व्यवस्थापन हेर्ने गरी वि.सं. २००८ सालमा

 • 4211208, 4211214
 • 4211257, 4211286
 • Singhdurbar, Kathamanu, Nepal, Nepal

Ministry of Women, Children & Social Welfare महिला बालवालिका तथा समाज कल्यण मन्त्रालय

http://www.mowcsw.gov.np

“ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन ऋण व्यवस्था कार्यक्रम” को रुपमा आ.व. २०३९।०४० मा शुरु भएको महिला

 • +977-1-4200082, 4200164, 4200275, 4200125 4200251, 4200168, 4200221, 4200140
 • +977-1-4200116
 • Singhdurbar, Kathmandu, Nepal, Nepal