एकल कम्पनि दर्ता गर्ने तरिका

सबैको जानकारीको लागी, एक पटक अवश्य सेयर गरौं

परिचय

एकलौटि कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी सरह नै हुन्छ| एक जना व्यक्तिले आफ्नै नाम राखेर थोरै पुंजीमा यो व्यवसाय संचालन गर्न सक्छन्|

सम्पर्क

कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय
त्रिपुरेश्वोर,काठमाडौँ
फोन न. ४२६३०८९, ४२५९९४८

यस सेवाको लागि पेस गर्नु पर्ने कागजातहरु

नागरिकता र नागरिकताको प्रतिलिपि
निवेदन
प्रबन्ध पत्र
नियमावली
एकलौटी व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रकृया

व्यवसायको नाम छनौट गर्न

Online बाट नाम request गर्ने
नाम अनुमोदन (approve) भएपछि प्रबन्ध पत्र, नियमावली तयार पार्ने
तयार पारेको सबै कागजातलाई scan गरेर online बाट पठाउने
कम्पनिको नामको पहिलो अक्षर अनुसारको फाँटमा गएर सदर गर्ने
पुंजी अनुसार के कति राजस्व राखिन्छ, सो राजस्व तिर्ने
माथिको प्रकृया सम्पन्न भएपछी कम्पनि द्वारा प्रमाण पत्र दिइन्छ|
एकलौटी व्यवसाय दर्ता गर्न लाग्ने शुल्क

पूंजी दर्ता शुल्क

रु १ लाख सम्मको हकमा १०००
रु १ देखि ५ लाख सम्मको हकमा ४५००
रु ५ देखि २५ लाख सम्मको हकमा ९५००
रु २५ लाख देखि १ करोड सम्मको हकमा १६०००
नोट : रु १ करोडभन्दा बढी पुंजी भए प्रत्येक १ करोडमा ३ हजारको दरले बढी रकम लाग्ने छ |
दर्ता भइसकेपछि कम्पनिमा पठाउनु पर्ने विवरणहरु

व्यवसाय रहेको स्थलको ठेगाना
व्यवसायले अडिटरको नियुक्ति गरेको रिपोट
मायुनिट गरेर,सो मायुनिट तिन महिनाभित्र पठाउने
व्यवसाय दर्ता भएको एक वर्ष पछि बुझाउनु पर्ने विवरणहरु

आर्थिक बर्षको अन्त्यपछि, सोही बर्षको पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभाको अडिट रिपोट, अडिट रिपोट, मायुनिङ्ग रिपोट पेस गर्नुपर्छ|
नोट :एकलौटी कम्पनीले साधारणसभाको रिपोट पेस गर्दा एकल शेरधनीको बैठक भनेर पेस गर्नु पर्छ|

सबैको जानकारीको लागी, एक पटक अवश्य सेयर गरौं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 visitors online now
0 guests, 16 bots, 0 members