कृषि सँग सम्बन्धित संघ सस्था हरु

सबैको जानकारीको लागी, एक पटक अवश्य सेयर गरौं

एकीकृत हिमालय विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ICIMOD
जापानी कृषि सेवा प्रशिक्षण संस्थानJaiti Nepal
नेपाली खेती संस्थान (NFI) Nepalese Farming Institute
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धानको लागि सल्लाहकार समूह
एक्सन एड नेपाल ActionAid Nepal
कृषि उधम केन्द्र Agro Enterprise Center (AEC),
एपेरिओन APERION (Italy)
एसियाली विकास बैंक Asian Development Bank
केयर नेपाल CARE-Nepal
पर्यावरण र कृषि नीति अनुसन्धान विस्तार तथा विकास केन्द्र CEAPRED
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo(CIMMYT)
खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ)(FAO)
ग्रामीण कल्याण , विकास र कृषि सुधारको लागि फोरम FORWARD Nepal
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सोसायटी (GIZ)
हेफर इन्टरनेशनल नेपाल Heifer Project International
स्वतन्त्र स्विस विकास संगठन HELVETAS
अन्तर्राष्ट्रिय विकास उद्यम IDE/Nepal
जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी JICA
जैव विविधता, अनुसन्धान र विकासका लागि स्थानीय पहल
द लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन (LWF)

सबैको जानकारीको लागी, एक पटक अवश्य सेयर गरौं

28 visitors online now
0 guests, 28 bots, 0 members